Archived files for Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn

Downloadable files:

Skills Competition Wales 2020/2021

DOCX icon Competition Brief - Briff y Gystadleuaeth (docx)

Skills Competition Wales 2019/2020 - Archived

PDF icon Competition Brief - Briff y Gystadleuaeth (pdf)

PDF icon Joining Instructions - University South wales, Cardiff - Cyfarwyddiadu Ymuno (pdf)

PDF icon Garment Specification Sheet/Manyleb Dillad (pdf)

Skills Competition Wales 2018-2019 - Archived

PDF icon Competition Brief - Briff y Gystadleuaeth (pdf)

Nol i dop y dudalen