Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru herio, meincnodi a chodi eu sgiliau trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws ystod o sectorau.

Ariannur gan Lywodraeth Cymru ac eu rhedeg gan rwydwaith pwrpasol o golegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr,ac mae'n cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sydd wedi’u halinio â chystadlaethau WorldSkills ac anghenion economi Cymru. Mae'r cystadleuaeth yn rhad ac am ddim ac maent yn rhedeg rhwng mis Ionawr a mis Mawrth bob blwyddyn.

Ar y dudalen hon fe welwch ragor o wybodaeth am y cystadlaethau sydd ar gael, dolenni i gofrestru a chanlyniadau blaenorol y gystadleuaeth.

Nol i dop y dudalen