Wythnos 1 - Digwyddiadau Medr i Fyny

Ymunwch â ni rhwng 17 Tachwedd a 7 Rhagfyr ble byddwn yn tynnu sylw at sgiliau ar draws Cymru. Ein nod yw dod ag offer ac adnoddau ynghyd a chynnig cyfle i'r rheini sydd ag awydd mawr am ddysgu a datblygu i MEDR I FYNY. 
 
Bydd cyfuniad o sesiynau ar gael i diwtoriaid, mentoriaid a chyflogwyr yn ogystal â'r rhai ar gyfer myfyrwyr, prentisiaid a hyfforddeion. Mae'r rhaglen weithgareddau yn gwbl hygyrch ar-lein ac am ddim i'w mynychu.
 
Wythnos 1
 
Nol i dop y dudalen