Ymunwch a bod yn rhan o Gystadleuaeth Sgiliau Cymru!

Mae paratoadau ar gyfer Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2023 wedi cychwyn ac mae cyfle gwych i chi chwarae rhan fawr yn y proses eleni. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am arbenigwyr yn y meysydd isod i arwain ar y cystadlaethau hyn. Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan wirioneddol o Gystadleuaeth Sgiliau Cymru 2023 ac i fod yn ffigwr arweiniol yn y ffordd y caiff y cystadlaethau hyn eu siapio.

 

Gweler rhestr isod o'r meysydd sgiliau sydd angen arweiniad;

 • Ynni Adnewyddadwy (NEWYDD)

 • Sgiliau Cynhwysol: Sgiliau Bywyd (NEWYDD)

 • Celfyddydau Perfformio (NEWYDD)

 • Gwaith Brics Gwaith

 • Saer

 • Gosod Trydanol

 • Saer

 • Peintio ac Addurno

 • Plastro

 • Plymio

 • Sgiliau Cynhwysol: Gwaith Coed

 • Sgiliau Cynhwysol: Garddwriaeth

 

Os ydych chi'n meddwl bod hwn yn gyfle na fyddech chi'n hoffi ei golli, yna cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost neu'r rhif cyswllt isod i dderbyn pecyn cais neu cliciwch yma i lawr lwytho eich cais eich hun.

 

Yn y pecyn cais fe welwch y ffurflen gais a hefyd arweiniad cam wrth gam ar y broses o fod yn arweinydd unwaith y bydd arweinydd llwyddiannus wedi'i benodi. 

 

Rhaid cyflwyno ceisiadau wedi'u cwblhau i info@skillscompetitionwales.ac.uk erbyn 12 canol dydd, dydd Gwener 29 Ebrill 2022. 

 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan arweinwyr newydd a chyfredol ac edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau a gweithio gyda chi ar y cylch cystadlu 22/23.

 

Cysylltwch â ni ar - info@skillscompetitionwales.ac.uk / 07385 419 213 neu 07385 419 207

Nol i dop y dudalen