Cysylltwch â Ni

Ymholiadau cyffredinol:
Ebostiwch ni ar info@inspiringskills.wales

I siarad â ni am Gystadleuaeth Sgiliau Cymru:
Ffoniwch ni ar 07385 419 213 or 07385 419 207
Ebostiwch ni ar info@skillscompetitionwales.ac.uk

I siarad â ni am Troi eich Llaw
Ffoniwch ni ar 07385 419 205 or 07385 419 209
Ebostiwch ni ar info@haveagowales.co.uk

I siarad â ni am ein cyfleoedd DPP a'n dull o wella addysgu a dysgu:
Ffoniwch ni ar 07385 419 219
Ebostiwch ni ar info@inspiringskills.wales

I siarad â ni am ein rhan yn WorldSkills UK Wales:
Ffoniwch ni ar 07557 863 878 or 07974 704 361
Ebostiwch ni ar info@inspiringskills.wales

I gyrraedd ni trwy'r post, Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, Coleg Sir Gar, Campws Graig, Llanelli, SA15 4DN

Nol i dop y dudalen