Cerddoriaeth Boblogaidd

46 registered
Term cyffredinol am amrywiaeth eang o gerddoriaeth sy'n apelio at garfan fawr o'r boblogaeth yw cerddoriaeth boblogaidd .

Mae'r gystadleuaeth hon yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddewis, ymarfer, a pherfformio set fer o dair cân fel band sydd â dau neu fwy o aelodau. Gall y caneuon gynnwys fersiynau o ganeuon pobl eraill, cyfansoddiadau gwreiddiol, neu gyfuniad o'r ddau.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu lawrlwytho mwy o fanylion am y weithgaredd cystadlu eleni. Gellir dod o hyd i'r rhain ym mriff y gystadleuaeth.

This competition is not currently open to registration.

Nol i dop y dudalen