Sgiliau Cynhwysol: Gwasanaeth Iechyd a Bywyd

9 registered
Mae gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn darparu gofal o safon i unigolion mewn amrywiaeth o gyfleusterau, fel meithrinfa, cartref preswyl, ysbyty, neu sefydliad gofalu arall. Mae natur eu gwaith yn gofyn iddyn nhw feddu ar wybodaeth a sgiliau sy'n cwmpasu elfennau o gymdeithaseg, bioleg, maeth, y gyfraith, a moeseg.

Yn y gystadleuaeth hon, bydd disgwyl i gystadleuwyr ddangos parch ac urddas tuag at ddefnyddiwr gwasanaeth. Dangos dealltwriaeth o nodi peryglon mewn lleoliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dangos sut i leihau'r rheolaeth ar heintiau a sut i asesu hoffterau ac anghenion cyfathrebu unigolyn.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu lawrlwytho mwy o fanylion am y weithgaredd cystadlu eleni. Gellir dod o hyd i'r rhain ym mriff y gystadleuaeth.

This competition is not currently open to registration.

Nol i dop y dudalen