Technoleg Cerbydau Trwm

Mae angen amrywiaeth eang o sgiliau arbenigol ar Dechnegwyr Cerbydau Trwm. Maent yn gwneud archwiliadau a gwaith cynnal a chadw ar gerbydau nwyddau trwm, yn profi systemau cerbydau ac yn dadansoddi beiau, yn ogystal â rhoi cyngor i gwsmeriaid ar waith atgyweirio. Maen nhw’n gyfrifol am gynhyrchu amcangyfrifon a chynnal cofnodion gwasanaethau a chynnal a chadw. Mae technegwyr heddiw yn defnyddio ystod o offer i’w cynorthwyo yn eu rôl, o ddiagnosteg uwch i’r sbaner a thyndro mwy traddodiadol.

Yn y gystadleuaeth hon, caiff cystadleuwyr eu hasesu ar eu sgiliau, gwybodaeth a’u gallu yn erbyn safonau ac arferion gwaith diwydiannol cyfredol. Bydd angen iddyn nhw arddangos eu bod yn gallu rheoli eu hamser yn dda, bod ganddyn nhw sgiliau datrys problemau a chynllunio da yn ogystal â phrofi eu gallu i gasglu a dadansoddi gwybodaeth a defnyddio technegau rhesymegol i ddatrys problemau.

Oherwydd y sefyllfa bresennol, bydd tasgau hyn yn cael eu cynnal yn eich coleg eich hun a bydd yn cael ei beirniadu gan eich tiwtoriaid. Ar ôl cwblhau'r tasgau hyn bydd angen llwytho taflenni marcio, bydd y canlyniadau wedyn yn cael eu coladu.

Bydd rhan olaf y gystadleuaeth yn cynnwys y ddau gystadleuydd gorau o bob coleg yn cystadlu ar blatfform ar-lein. Bydd y tasgau hyn yn gyfuniad o gwestiynau ac efelychiadau o ddiffygion, bydd y tri uchaf o'r cam hwn yn cael arian aur ac efydd.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu lawrlwytho mwy o fanylion am y weithgaredd cystadlu eleni. Gellir dod o hyd i'r rhain ym mriff y gystadleuaeth.

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer y cylch hwn yw 17:00 14/12/2020.

Cofrestrwch ar gyfer cylch Skills Competition Wales 2020/2021
Nol i dop y dudalen