Trin Gwallt

2 registered
Mae gan driniwr gwallt yr hyfforddiant a’r sgiliau i dorri neu steilio gwallt er mwyn newid neu gynnal delwedd rhywun. Mae hyn yn digwydd gan ddefnyddio cyfuniad o liwio gwallt, ei dorri a thechnegau creu gwead.

Yn y gystadleuaeth hon, asesir cystadleuwyr ar y sgiliau a’r gallu sy’n ofynnol ar gyfer y diwydiant hwn. Disgwylir iddynt gyflwyno’u hunan fel gweithwyr proffesiynol a bod yn gallu gweithio’n ddiogel a threfnus drwy’r dasg.

O ganlyniad i COVID-19, cynhelir y cystadlaethau o bell yn sefydliad y cystadleuwyr. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal naill ai ddydd Mercher 3ydd Chwefror neu ddydd Iau 4ydd Chwefror. Bydd arweinydd y gystadleuaeth yn cynghori pa ddyddiad cystadlu a ddyrannwyd ichi erbyn dydd Gwener 18fed Rhagfyr.

Bydd y tasgau a osodir o fewn briff y gystadleuaeth yn parhau i gael eu cyflawni. Fodd bynnag, bydd cyfuniad o wres goddefol a gwres cystadleuaeth fyw. Rhaid ffrydio gwres y gystadleuaeth fyw yn fyw ar ddiwrnod y gystadleuaeth a bydd beirniadu gwaith cystadleuwyr yn digwydd trwy dystiolaeth ffotograffig.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu lawrlwytho mwy o fanylion am y weithgaredd cystadlu eleni. Gellir dod o hyd i'r rhain ym mriff y gystadleuaeth.

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer y cylch hwn yw 17:00 14/12/2020.

Cofrestrwch ar gyfer cylch Skills Competition Wales 2020/2021
Nol i dop y dudalen