Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn

2 registered
Mae dylunwyr ffasiwn yn gweithio mewn nifer o ffyrdd wrth ddylunio dillad a chyfwisgoedd fel breichledau a mwclis. Technoleg ffasiwn yw’r gangen sy’n ymdrin â’r dulliau technegol sy’n ymwneud â “chreu a gwerthu” dilledyn.

Yn y gystadleuaeth hon, caiff cystadleuwyr eu hasesu ar eu creadigrwydd a’u dealltwriaeth o Ddylunio a Thechnoleg Ffasiwn, gan gadw at ymarfer ymchwil o ran ymddangosiad a ffasiwn, a chan ystyried hyd yr amser creu.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu lawrlwytho mwy o fanylion am y weithgaredd cystadlu eleni. Gellir dod o hyd i'r rhain ym mriff y gystadleuaeth.

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer y cylch hwn yw 17:00 14/12/2020.

Cofrestrwch ar gyfer cylch Skills Competition Wales 2020/2021
Nol i dop y dudalen