Gofal Plant

39 registered
Mae cynorthwyydd gofal plant fel arfer yn ymwneud â gofal corfforol plant. Gyda babanod, mae hyn yn cynnwys eu bwydo, eu newid, eu dal a'u cysuro. Ar gyfer plant bach, gall hyn gynnwys hyfforddiant toiled a chynorthwyo gyda hylendid personol, fel golchi dwylo.

Bydd y gystadleuaeth yn cynnwys tri gweithgaredd dros 1 awr 30 munud, yn seiliedig ar ddatblygiad plant a dysgu trwy chwarae. Bydd cystadlaethau yn cael eu cynnal yn man astudio, trefniadaeth a / neu o bell y cystadleuydd. Bydd cyllid ar gael i gefnogi darparu deunyddiau i'r holl gystadleuwyr.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu lawrlwytho mwy o fanylion am y weithgaredd cystadlu eleni. Gellir dod o hyd i'r rhain ym mriff y gystadleuaeth.

This competition is not currently open to registration.

Nol i dop y dudalen