Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru

Yn prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru rydym yn darparu rhaglen o weithgareddau sy’n codi ymwybyddiaeth ac yn cynyddu ymgysylltiad â llwybrau gyrfa a fydd yn effeithio’n gadarnhaol ar fusnesau yng Nghymru. Rydym yn gwneud hyn wrth gefnogi dysgu galwedigaethol drwy Gystadlaethau Sgiliau i helpu annog pobl ifanc i ragori ym myd gwaith.

Nol i dop y dudalen