Cyfyngiadau capasiti mynediad yn ôl sefydliad

Mae gan bob cystadleuaeth gyfyngiadau ar y nifer o gystadleuwyr a gaiff gystadlu. Edrychwch ar y Briffiau Cystadleuaeth unigol am ragor o fanylion am y cyfyngiadau hyn. 

Pennir y cyfyngiadau hyn gan 'leoliad' a 'sefydliad'. Mae 'Sefydliad' yn cyfeirio at gyflogwr/darparwr hyfforddiant y cystadleuwyr. Mae 'Lleoliad' yn cyfeirio at y safle lle mae'r cystadleuydd yn astudio/cael eu cyflogi. 

Bydd cystadleuydd yn cystadlu trwy ddewis y statws cyflogaeth priodol:

  • Cyflogedig

  • Hunan-gyflogedig

  • Prentis

  • Mewn Addysg neu Hyfforddiant

Wrth ddewis y statws cyflogaeth ‘Prentis’ rydym yn deall y bydd gan y cystadleuydd gyflogwr a darparwr hyfforddiant. Er mwyn sicrhau bod y cyfyngiadau gallu yn cael eu cofnodi'n gywir mae angen cwestiynau atodol.

Mae’r siart llif isod yn amlinellu’r broses gofrestru os dewisir ‘Prentis’.

Nol i dop y dudalen