Cit Weldio Rhithwir

Ydy’ch myfyrwyr yn barod i ddefnyddio eu sgiliau canolbwyntio, mathemateg a thechnegol? Gellir defnyddio ein cit weldio rhithwir mewn unrhyw amgylchedd ystafell ddosbarth ac mae’n darparu hyfforddiant ar y technegau sylfaenol sy’n gysylltiedig â nwy anadweithiol metel (MIG) a weldio ffon. Gall disgyblion droi eu llaw at weldio tri chymal gwahanol a gwylio eu cynnydd ar sgrin. Fe fyddan nhw’n derbyn adborth digidol a sgôr, sy’n adlewyrchu cywirdeb eu gwaith weldio. Bydd dilyn prentisiaeth mewn weldio yn agor drysau i swyddi yn y diwydiannau adeiladu a pheirianneg, trafnidiaeth, awyrofod ac olew a nwy ar y môr.

Nol i dop y dudalen