Cit Creu a Gwellt

Mae’r Cit Creu â Gwellt yn pwysleisio chwarae a chwilfrydedd a dysgu trwy greu, gan feithrin creadigrwydd a hyrwyddo meddwl gwreiddiol. Er enghraifft, trwy herio dysgwyr nid yn unig i greu pont, ond i greu eu pont nhw, bydd yn rhoi cyfle iddynt arbrofi a dysgu trwy roi cynnig arni, addasu a rhoi cynnig arall arni er mwyn creu eu campwaith peirianyddol. Wedi’r cwbl, y ffordd orau o ddysgu yw rhoi syniadau ar waith a chreu prototeipiau. Nid oes unrhyw ddull cywir neu anghywir. Y broses archwilio sy’n bwysig.

Nol i dop y dudalen