Cit Sphero ac Ollie

Ydy’ch disgyblion technegol ddawnus yn barod am her newydd? Ydyn nhw’n barod i brofi eu gallu i feddwl yn strategol, datrys problemau a gweithio fel rhan o dîm? Rhowch hwb i’w gyrfaoedd ym maes technoleg gyda’n cit TG. 

Nol i dop y dudalen