Cit Raspberry Pi

Ydy’ch disgyblion technegol ddawnus yn barod am her newydd? Ydyn nhw’n barod i brofi eu gallu i feddwl yn strategol, datrys problemau a gweithio fel rhan o dîm? Rhowch hwb i’w gyrfaoedd ym maes technoleg gyda’n cit TG. Mae’r set glyfar hon yn cynnwys citiau Raspberry Pi, a fydd yn helpu disgyblion i ddysgu codio a rhaglennu drwy brosiectau hwyliog, ymarferol.

Mae cit Raspberry Pi yn datblygu sgiliau rhaglennu drwy dasgau difyr, ymarferol. Gyda’r monitor Pi-top, mae’n gwneud arbrofi, codio a datblygu electroneg yn syml ac yn hwyl.

Nol i dop y dudalen