Cit Plastro

O weithio ar dai newydd i adfer plastai, mae plastro’n yrfa sy’n gallu mynd â myfyrwyr i lefydd gwahanol iawn. Ond ydyn nhw’n gallu rhoi digon o sylw i fanylder ac a oes ganddyn nhw ddigon o amynedd i lwyddo? Bydd ein cit plastro’n ysgogi ein defnyddwyr i feddwl ac yn profi eu galluoedd naturiol. Bydd cyfle i droi eu llaw at osod leinin mewnol mewn adeiladau gan ddefnyddio plastfyrddau a chynhyrchion ac offer plastro. Cyn pen dim, fe fyddan nhw’n dechrau prentisiaeth plastro, ac yn helpu i greu, gwarchod a thrwsio waliau a nenfydau.

Nol i dop y dudalen