Cit Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gyda channoedd o wahanol swyddi ar gael ym mae iechyd a gofal cymdeithasol bydd y cit hwn yn rhoi cipolwg i ddysgwyr ar yrfaoedd gofalu, fel rhai cynorthwydd gofal, nyrs neu barafeddyg. Gall myfyrwyr ddefnyddio ein model, sy'n degyg i gorff go iawn, i brofi eu sgiliau mewn ffordd diogel, realistig a difyr. Rydym yn annog unigolion i ddechrau trwy wneud archwiliad gweledol sylfaenol cyn rhoi cynnig ar wneud archwiliadau eraill, fel pwysedd gwaed a churiad y galon. Gallwch ddefnyddio'r model ar gyfer ymarferion efelychu damweiniadau hefyd ac i reoli clwyfau.

Nol i dop y dudalen