Cit Trin Gwallt

Mae gennym git perffaith fydd yn rhoi rhagflas gwych i bobl ifanc ar yrfa trin gwallt professiynol, gyrfa sydd mor boblogaidd ag erioed. Mae win cit trin gwallt yn cynnwys pennau hyfforddi a chyfarpar ac ategolion steilio. Gall defnyddwyr gael syniad go iawn o beth yw trin gwallt gyda hyder. Yn ogystal a defnyddio tongs, sychwyr, teclynnau steilio, sythwyr a phiniau a chilipiau, gall myfyrwyr hefyd defnyddio eu creadigrwydd a throi eu llaw at greu steiliau gwallt o bob hyd a fydd yn rhoi'r awydd iddyn nhw ddysgu mwy.

Nol i dop y dudalen