Cit Ynni Gwyrdd

Mae ynni adnewyddadwy yn ddiwydiant cyffrous sy’n tyfu. Mae cael swydd yn y sector hwn yn gyfle i ddisgyblion wneud gwahaniaeth sylweddol. Wedi’i greu i gynnig her newydd i feddyliau chwilfrydig, mae ein cit adeiladu technoleg ynni gwyrdd yn galluogi defnyddwyr i ymchwilio i gynhyrchu a gwarchod ynni gwyrdd. Mae’n cynnwys model o eco-dyˆ sy’n cynnwys synwyryddion i ddadansoddi defnydd o ynni a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar gyfrifiadur, wedi’i gysylltu drwy gof bach. Gall disgyblion ddysgu am dechnolegau goleuo, inswleiddio, ffenestri dwbl, aerdymheru a chynhyrchu ynni gwyrdd.

Nol i dop y dudalen