Cit Creu Peirianneg

Pwy sydd eisiau dylunio reid ar gyfer ffair? Neu system rheoli croesfan reilffordd? Neu hyd yn oed cerbyd lled awtomatig? Mae’r cit creu peirianneg deniadol yn adnodd ymarferol ar gyfer archwilio, dylunio, creu a rhaglennu peiriannau robotaidd ac awtomatig. Mae’r cit yn rhoi sylw i amrywiaeth eang o dechnolegau, a bydd defnyddwyr yn dysgu mwy am ddylunio peirianneg, technoleg amaethyddol, feddygol a thrafnidiaeth, yn ogystal â mecatroneg a roboteg ddiwydiannol a symudol. Bydd myfyrwyr yn defnyddio sgiliau datrys problemau hanfodol er mwyn dylunio rhaglenni siart llif fel bod modd gwireddu eu syniadau yn fodelau go iawn.

Nol i dop y dudalen