Cit Electro-niwmatig

Mae technegwyr electro-niwmatig yn cyfuno gwybodaeth am dechnoleg fecanyddol gyda gwybodaeth am gylchedau trydanol ac electronig. Maen nhw’n gweithredu, profi a chynnal cyfarpar a chylchedau lled-awtomatig ac awtomatig, robotaidd, a/neu electrofecanyddol. Bydd disgyblion sydd â diddordeb arbennig mewn peirianneg wrth eu bodd â’r cit hwn sy’n cynnwys rig dwy ran. Mae’r elfen gyntaf yn galluogi defnyddwyr i gysylltu cydrannau i greu cylchedau sylfaenol. Mae’r ail elfen yn system ddidoli electro-niwmatig sy’n cyfuno synhwyro electronig, ysgogwyr a gatiau rhesymeg i ddidoli rhannau clir a du i finiau gwahanol. Heriwch y disgyblion i ddidoli cydrannau gwahanol yn llwyddiannus.

Nol i dop y dudalen