Cit Dyfeisio Roboteg Addysgiadol

Mae gyrfa ym maes roboteg yn gwbl wahanol i unrhyw yrfa draddodiadol. Mae’n cyfuno peirianneg fecanyddol, peirianneg drydanol, cyfrifiadureg a mwy, ac mae sawl llwybr ar gael i’r diwydiant cyffrous hwn. Mae ein cit dyfeisio roboteg addysgiadol yn cyfuno peirianneg a rhaglennu er mwyn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau datrys problemau yn ymwneud â mathemateg, peirianneg, gwyddoniaeth a rhesymeg. Mae disgyblion yn gallu dylunio, creu a rhaglennu amrywiaeth eang o systemau robotaidd trwy ddefnyddio serfo-motorau deallus, synwyryddion, system reoli raglenadwy a mwy. Mae prosiectau dylunio yn ben agored fel bod modd i fyfyrwyr fod yn greadigol wrth ddyfeisio.

Nol i dop y dudalen