Cit Gofal Plant

Ydy'ch disgyblion yn barod am her? Mae ein cit gofal plant realistig a gwell nag erioed yn cynnwys babanod ffug, sy'n siwr o fod yn agoriad llygad i'r myfyrwyr i fyd gofal plant. Gall gyrfa gyda phlant fod yn hynod heriol a rhoi pleser mawr, felly byddwch yn barod - bydd angen bwydo, newid, codi gwynt a chysuro'r babanod hyn. Bydd y babanod yn brawf ar aeddfedrwydd a thynerwch y gofalwr, a bydd cofnod yn cael ei wneu os yw'r babi'n cael ei gam-drin, ei esgeuluso, ei gam-drafod neu os na fydd yn cael digol o sylw. 

Nol i dop y dudalen