Cit Arlwyo

Cynlluniwyd y cit hwn gyda darpar bobwyr, cogyddion ac arlwywyr mewn golwg, a gall fod yn gam cyntaf i bobl ifanc tuag at yrfa yn y diwydiant bwyd. Mae'n cynnwys cegin symudol gyda'r holl gyfarpar ac offer amrywiol. Mae disgyblion yn gallu troi eu llaw at lawer iawn o sgiliau arlwyo ymarferol, o bobi pasteiod a choginio crempog, i roi eisin ar gacennau ac addurno danteithion wedi'u creu a llaw. Are eich marciau, barod, pobwch!

Nol i dop y dudalen