Cit Gwaith Brics

Adeiladu, trwsio, adnewyddu. Mae gyrfa fel briciwr yn gofyn am allu i ddarllen cynlluniau, gweithio’n drefnus, a lefel dda o ffitrwydd a sgiliau gwaith tîm. Mae ein cit gwaith brics yn rhoi blas i fyfyrwyr ar adeiladu waliau sy’n gallu cynnal llwythi gan ddefnyddio briciau a blociau concrid. Mae’r cit yn cynnwys adnoddau yn cynnwys gwahanol forthwylion, lefelau saer, tryweli, cynion breision, cist offer symudol, a briciau ewyn realistig. Rhowch daflenni her i’r dysgwyr sy’n gofyn iddyn nhw droi eu llaw at adeiladu rhywbeth realistig o friciau.

Nol i dop y dudalen