Cit Animeiddio Stop-symudiad 2D a 3D

Pwy sydd am gynhyrchu eu ffilm fer eu hunain? A hwythau’n llawn chwilfrydedd a chyffro, mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr ifanc yn ysu am gael y cyfle hwn. Mae ein cit animeiddio stop-symudiad 2D a 3D yn cynnwys camera Canon EOS 5 lled-broffesiynol. Mae’r camera hwn yn tynnu lluniau 2D ar fwrdd gwyn a lluniau 3D o ffigurau magnetig, animeiddiedig ar lwyfan pren. Mae’r camera’n tynnu lluniau ffrâm wrth ffrâm i’w troi’n lluniau animeiddio stop-symudiad byr, yn debyg i’r rhai a welir ar y teledu ac mewn ffilmiau. Gall disgyblion eistedd yn ôl a gwylio eu creadigaeth gan ddefnyddio MacBook. Ar eich marciau, barod ewch!

Nol i dop y dudalen