Sgiliau Codio

5 registered
Mae codio yn sgìl lle mae cyfarwyddiadau'n cael eu cymryd a'u cyfieithu i iaith mae'r cyfrifiadur yn ei deall, gan nad yw cyfrifiaduron yn cyfathrebu fel pobl. Maen nhw’n cyfathrebu mewn iaith â SYSTEM DDEUAIDD sy'n defnyddio rhifau 0 ac 1. Mae codwyr yn ysgrifennu'r cyfarwyddiadau gan ddefnyddio iaith raglennu i gael y cyfrifiadur i ymddwyn mewn ffordd arbennig. Mae pob llinell o god yn dweud wrth y cyfrifiadur i wneud rhywbeth, ac mae dogfen yn llawn llinellau cod yn cael ei galw'n sgript. Mae pob sgript wedi'i chynllunio i wneud gwaith penodol, fel cymryd delwedd a newid ei maint.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu lawrlwytho mwy o fanylion am y weithgaredd cystadlu eleni. Gellir dod o hyd i'r rhain ym mriff y gystadleuaeth.
Yn y gystadleuaeth hon, bydd cystadleuwyr yn ymgymryd â chyfres o dasgau ymarferol a fydd yn dangos eu gallu a'u sgiliau o ran datblygu a chodio meddalwedd – gofynion hanfodol ar gyfer gyrfa lwyddiannus fel rhaglennydd o fewn unrhyw ddiwydiant.

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer y cylch hwn yw 17:00 14/12/2020.

Cofrestrwch ar gyfer cylch Skills Competition Wales 2020/2021
Nol i dop y dudalen